#GelişimSetleri

 

Düşündüren Aile Oyunları

Güçlü ve olumlu çekirdek anılar çocukların kimlik inşasında önemlidir. Birlikte oyunlar oynamak, bu konuda ailelerin en kolay ve eğlenceli aracı olabilir.

 

Mucit Panda Setleri - Temel Kazanımlar

✔  İşbirliği yapma ve karar alma becerilerini deneyimletir, özgüveni güçlendirir.

✔  Yaratıcı düşünmeyi teşvik eder.

✔  Kısa ve uzun süreli belleği harekete geçirir.

✔  Kurallı oyun oynama yeteneğini geliştirir.

 

Aile Oyunları
Beceri
 

Beceri, Sanat ve Yaratıcılık 

Çocuklara gelişimlerine uygun dönemlerde farklı deneyim alanları sunmak ve küçük yaştaki yönelimlerini gözlemlemek büyük önem taşır. 

 

Mucit Panda Setleri - Temel Kazanımlar

✔  Çocukları farklı sanat dallarıyla tanıştırır. Yaratıcılığa ve özgün eserler oluşturmaya teşvik eder. 

✔  Duyusal deneyimleri çeşitlendirir. 

✔  Odaklanma süresini iyileştirir.

✔  İnce motor beceriler ile el-göz koordinasyonunu destekler.

 

Dikkat Gelişimi

Bilgi, beyne ne kadar çok duyu organıyla iletilirse algılanıp işlenmesi ve hafızada tutulması o kadar kalıcı olur. Bu sebeple dikkat aktiviteleri mümkün olduğunca bütünsel planlanmalıdır.

 

Mucit Panda Setleri - Temel Kazanımlar

✔  Beynin tüm enerjisinin tek noktaya odaklanmasını sağlayarak dikkat süresini artırır.

✔  Detay ve uyaranları algılayıp işleme becerisini geliştirir.

✔  Muhakeme yeteneği kazandırır.

Dikkat
matematik
 

Matematik Oyunları

Matematik kavramlarının eğlenceli oyunlar aracılığıyla öğrenilmesi, ilerleyen dönemde çocukların matematiği sevip günlük hayatlarında da etkili şekilde kullanmalarına temel oluşturur.

 

Mucit Panda Setleri - Temel Kazanımlar

✔  Çocukları tanıdık nesneler aracılığıyla matematik ile tanıştırır. Analitik düşünmeye hazırlar.

✔  Gözlem ve muhakeme yeteneklerini destekler.

✔  Odaklanma ve dikkat süresini iyileştirir.

 

Dil Gelişimi

Araştırmalar özellikle ilk 36 ayda çocukların maruz kaldığı sözcük sayısının zihinsel kapasiteyi önemli ölçüde etkilediğini gösteriyor. Bu yüzden sözcüklerinizle ve oyunla çocuğa eşlik etmek erken öğrenme döneminde gelişime önemli katkı sağlar.

 

Mucit Panda Setleri - Temel Kazanımlar

✔  Ses bilgisi ve kelime dağarcığını, görsel ve işitsel algı birlikteliğinde geliştirir.

✔  Cümle kurma ve yaratıcı anlatıma teşvik ederek sözel ifade becerilerini geliştirir.

✔  Odaklanma ve dikkat süresini iyileştirir.

Dil
Duygusal
 

Duygusal Gelişim

Duygularını tanımlamakta ve kendini ifade etmekte zaman zaman güçlük çeken çocuklarla iletişim kurmak çok kolay değildir. İletişimi oyuna dönüştürmek genellikle daha etkili olur.

 

Mucit Panda Setleri - Temel Kazanımlar

✔ Duygulara dair farkındalığı güçlendirir.

✔ Aile içinde duygusal deneyimlerin paylaşılmasına fırsat yaratır. 

✔ Sözel ifadeyi ve özgüveni destekler, empati kurma becerisi kazandırır.

 

0-24 Ay Bebek Gelişimi

İlerleyen dönemlerdeki zihinsel esneklik ve gelişim için özellikle 0-24 ay aralığında farklı duyuları ve bedeni harekete geçiren oyunlar oynamak çok önemlidir.

 

Mucit Panda Setleri - Temel Kazanımlar

✔ Farklı uyaranlarla bebeklerde görsel, işitsel, dokunsal algıyı destekler.

✔ Kol, bacak, boyun ve sırt kaslarının gelişimine yardımcı olur.

✔ El-göz koordinasyonu gelişimini destekler.

Bebek

 

*Tüm setler, çocuk gelişimi ve oyun tabanlı öğrenme uzmanları tarafından hazırlanmıştır.