Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları İçin STEM Eğitimi

  •  1.04.2022
  •  
STEM günlük problemlere bilim, teknoloji mühendislik ve matematik bakış açısı ile çözüm üretmektir. 
 

STEM’in Açılımı Nedir?

STEM Science (Fen), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) kelimelerinin baş harflerinin kısaltmasıdır.
 

STEM Eğitimi Nedir, Neyi Hedefler?

STEM eğitimin amacı günlük hayat problemlerine, disiplinlerarası bir bakış ile çözüm üretmektir ve dört temel disiplini (bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik) uyumlu bir eğitime entegre ederek öğrencilere yüksek kaliteli, yaratıcı ve eleştirel bir eğitim sunmaktadır.
 
İyi bir STEM eğitiminin temelinin yolu oyundan geçer. İşte inceleyebileceğiniz bazı STEM oyuncakları!
 

STEM Eğitiminin Amacı ve Faydaları Nelerdir?

STEM eğitimi, bir eğitimci bakış açısıyla; ders temelli öğretim stratejisinin yerini, sorgulama ve projeye dayalı daha öğrenci merkezli stratejilere bırakan zengin etkinlikler dizisi olarak tanımlansa da, aslında öğrettiğimizi ve öğrencilerin ne öğrendiğini yapılandıran bir kavramdır. STEM eğitimin amacı günlük hayat problemlerine, disiplinlerarası bir bakış ile çözüm üretmektir ve dört temel disiplini (bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik) uyumlu bir eğitime entegre ederek öğrencilere yüksek kaliteli, yaratıcı ve eleştirel bir disiplinlerarası eğitim sunmaktadır.
 
Bu yönüyle STEM eğitimi, öğrenmeyi gerçek yaşam senaryolarıyla ilişkilendirerek, çocuklara küresel işgücü aşamasında, rekabet edebilmesi için ihtiyaç duydukları becerileri kazandırmayı sağlar.
 
Her toplumun çocuklarını eğitme ve geleceğe hazırlama konusunda kendine ait fikri vardır. Eğitim kuramındaki yeni eğilim STEM denilen şey, işgücünün teknoloji ile ilgili değişen ihtiyaçlarına bir cevaptır. Bu yönüyle STEM dediğimiz şey; şu an olmayan, ama gelecekte var olacak olan mesleklere, birey yetiştirmek için yapılan uygulamalar bütünüdür.
 

stem-alanlari

Teknolojideki baş döndürücü gelişmeler neticesinde öğrencilerin gelecekte ihtiyaç duyacağı beceriler hakkındaki tahminler, her zaman STEM becerilerinin artan önemini vurgulamaktadır. Endüstriden, iş dünyasından ve eğitim sektörlerinden gelen liderler, okullarda STEM eğitiminin kalitesini ve STEM ile erken dönem öğrencilerinin ilgisini artırma ihtiyacını gündeme getiriyor.
 
2021'in ve önümüzdeki yılların en hızlı gelişen 10 teknolojisine baktığımızda, insanlar ve makineler arasındaki boşluğu dolduran rollere olan talep arttıkça, yarının işleri büyük ölçüde STEM konularının iyi bir şekilde kavranmasına bağlı olacak.
 
Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 15 farklı ekonomiyi mercek altına alan Mesleklerin Geleceği raporuna göre, iş dünyası günümüzün trendleriyle şekillenmeye devam ederse 2020'ye kadar toplam 7.1 milyon kişi işini kaybedebilir. Buna karşılık, 2 milyon yeni istihdam sağlanabilir demekte ve bugünkü okul öğrencilerin %65’i gelecekte henüz varolmayan işleri yapıyor olacak demektedir. Dolayısıyla 2021'in ve önümüzdeki yılların en hızlı gelişen 10 teknolojisine baktığımızda,insanlar ve makineler arasındaki boşluğu dolduran rollere olan talep arttıkça, yarının işleri büyük ölçüde STEM konularının iyi bir şekilde kavranmasına bağlı olacak.
 

2025’te Beklenen En İyi 10 Yetenek

* Analitik Düşünme ve İnovasyon
Karmaşık Problem Çözme
Eleştirel Düşünme ve Analitik
Yaratıcılık, Olgunluk ve Girişimcilik
Akıl Yürütme, Problem Çözme ve Fikir Oluşturma
Liderlik ve Sosyal Etki
Aktif Öğrenme ve Öğrenme Stratejileri
Dayanıklılık, Stres Toleransı ve Esneklik
Teknoloji Kullanımı
Teknoloji Tasarım ve Programlama
 

en-iyi-10-yetenel

en-iyi-10-yetenek-2

 

World Economic Forum tarafından hazırlanan The Future of Jobs 2020 raporu geçtiğimiz günlerde yayımlandı. 2025 yılında robotlar ve insanlar zaman bazında neredeyse eşit oranda çalışacaklar. 26 ülkeden insanın yaklaşık 85 milyon kişi, işi robotlara devretmesi bekleniyor. Buna karşılık, ilgili durumun 97 milyon yeni iş ihtimali olduğu da düşünülüyor.

Özetle Teknoloji destekli işler = Daha fazla dijital beceri

 

insan-makine-orani

STEM Eğitimi: Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Uygun Eğitim Modeli

Dünya, covid-19 için bir tedavi geliştirmekten küresel iklim değişikliğini ele almaya ya da gezegenimiz için yeterli miktarda suya, gıdaya ve enerjiye sahip olduğumuzdan emin olmaya kadar her zamankinden daha karmaşık ve zorlayıcı sorunlarla karşı karşıyadır. Bu sorunların çözümleri ders kitaplarında ya da çoktan seçmeli testlerde bulunmamaktadır. Toplumun böyle 'zor sorunları' yaratıcı ve yenilikçi yollarla ele alabilecek ve bunu çok disiplinli bir ekibin bünyesinde gerçekleştirebilecek problem çözücülere ihtiyacı vardır. 
 
Eğitiminin temel görevlerinden biri, kişileri gerçek dünyanın zorluklarını ve sorularını aktif bir şekilde ele almaya hazırlamaktır. Öğretmen olarak bizler, öğrencilerimizin problem çözme süreçlerine katılmak ve yenilikçi düşünürler olmak için ihtiyaç duyacakları becerileri geliştirmesini sağlayan öğrenme aktiviteleri tasarlamalıyız. Burada kilit unsur, gerçek dünya bağlamında geçerli olan bir zorluğu tanımlayan ve öğrencilerin çözümlerini, tasarımlarını veya fikirlerini sınıfın dışındaki kitlelere uygulayarak yenilik üretmelerini gerektiren bir öğrenme senaryosu tasarlamaktır. Bu nedenle STEM pedagojisi; günlük yaşam becerileri, doğal çevre bilgisi, değerler ve etik,  bileşenlerinin kültürlemesini içermelidir. 
 
OECD’nin 2030 vizyonunda, kaçınılmaz olan ve yaklaşan ekonomi temelli dönüşümün etkilerinin eğitim sistemlerinde paralel bir dönüşümü zorunlu kıldığına işaret edilmektedir. OECD’nin ifadeleriyle tanımlanacak olursa; okullar, öğrencileri hızlı ekonomik, çevresel ve sosyal değişime, henüz mevcut olmayan işlere, icat edilmemiş teknolojilere, öngörülemeyen sosyal problemleri çözmeye hazırlamaya yönelik artan bir talep ile karşı karşıyadır. Buna göre eğitim politikaları, okulları bu işlevleri yerine getirmek üzere yeniden düzenlemeli ve bu hedefleri odağına almalıdır.
 
Dünyanın, SKA’ları vaadini yerine getirmek için yalnızca 2030'a kadar zamanı var. Bunu yapmak için, şimdiki ve gelecek nesillerin sadece teknik bilgi ve becerilerle değil, aynı zamanda barışçıl ve sürdürülebilir bir gelecek oluşturmak için gereken değerlere ilişkin daha derin bir anlayışla donatılması gerekir. Bu nedenle kaliteli eğitim olmadan insani beceriler geliştirilemez, insani beceriler geliştirilmeden de SKA’na ulaşmak mümkün değildir.
 

bilim-insani-orani

En çok STEM mezunu olan ülkeleri incelediğimizde de gördüğümüz, 2030 yılında STEM mezunlarının %60'tan fazlasının Çin ve Hindistan'da gelmesi bekleniyor.
 
Kısacası STEM, konuyla alakası olamayanlar için MODA, onu beceremeyenler için GEREKSiZ, onu yönetebilenler için ELZEM, onu yorumlayabilenler için PUSULA, onu aksiyona dönüştürenler için GELECEK demektir.
 
 
Çelebi KALKAN
Scientix Ambassador

 

Mucit Panda Blog İçeriğidir.