Metropolitan Okul Olgunluğu Testi Nedir?

  •  15.04.2022
  •  

Metropolitan okul olgunluğu testi, çocuklarda bilişsel olgunluğu ölçmek için tasarlanan  bir testtir.

Okul olgunluğu testi olarak da bilinen Metropolitan testi; kelime dağarcığı, cümle, kelime ve anlam, karşılaştırma ve eşleştirme, sayı becerileri, kopyalama ve taklit etme gibi maddeleri kapsayan toplam 6 alt test ve 100 maddeden oluşan bir ölçektir. Metropolitan okul olgunluğu testi, okula yeni başlayan öğrencilerin okula ne kadar hazır olduklarını ölçmek için uygulanır.

Her bir alt test uzmanlar tarafından sözlü yönergelerle çocuğun işaretleyeceği veya kopyalayacağı şekilde tasarlanmıştır. Test hem grupça hem de bireysel olarak uygulanabilir. Beş ila altı yaş grubu çocuklarında yaklaşık 24 dakika süren Metropolitan testi, soru ve kayıt formlarından oluşur. Uzmanlar tarafından uygun yönergeler doğrultusunda çocuğun testte sorulan soruları yanıtlaması beklenir.

Türkiye’deki eğitim sistemine göre 69 ayını tamamlayan çocuklar eğitim öğretim hayatına başlayabilir. Çocuğun bambaşka bir ortama bireysel olarak girerek eğitim hayatına başlaması ancak bilişsel ve duygusal olgunluğun yeterli olması mümkündür. Ellerini yıkama, tuvalet ihtiyacını giderebilme gibi temel öz bakım becerilerinin yanı sıra toplum içerisindeki kurallara uygun davranma gibi sosyo-duygusal gelişimi; kalem tutmak, bedeninin farkında olmak gibi kaba motor gelişimi, kendini ifade edebilme, adını soyadını, kendisiyle ilgili temel bilgileri söyleyebilmek gibi dil gelişimi, etrafındaki nesneleri küçük-büyük, sağ-sol şeklinde belirtebilecek kavram gelişimine sahip olması gerekmektedir.

Test örneği için lütfen tıklayın...

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi Ne Zaman Yapılır?

Metropolitan okul olgunluğu testi, olarak okul öncesi dönemde yapılmalıdır. Genellikle 5 ve 6 yaş arası çocuklara yapılır. Bu nedenle okul olgunluğu testini uygulamak için en doğru zaman; okula başlamadan hemen önceki yaş aralığıdır.

 

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi Neleri Ölçer?

* Sözcük dağarcığı, kelime bilgisi

Nesne bilgisi

* İşitsel dikkat

Yönerge takip

Neden-sonuç ilişkisi kurma

Görsel dikkat

Sayı bilgisi

İnce-motor kas

El-göz koordinasyonu

Metropolitan Okul Olgunluğu Testinin İçeriği Nedir?

Metropolitan Okul Olgunluğu testi çocuğun bilişsel olgunluğunu test eder. 6 alt test ve 100 sorudan oluşan bu test aşağıdaki maddeleri kapsar:

Kelime Anlama: Çocuğun alıcı dil becerisi ölçülür. Çocuğun söyleyen kelimeyi anlayıp resimler içerisinden doğru olanı göstermesi beklenir.

Cümleler: Çocuğun işitsel dikkati, yönerge takip becerisininin ölçümlenmesinin yapılabilmesi beklenir. Çocuğun gösterilen resimlere dair cümleler kurması beklenir.

Genel Bilgi: Çocuğun neden-sonuç ilişkisi kurması beklenir. Çocuğa bazı resimler gösterilir. Gösterilen resimler arasında bir ilişki kurması beklenir.

Eşleştirme: Çocuğun görsel dikkati ölçülür. Gösterilen resmin aynısını göstermesi beklenir.

Sayılar : Çocuğun sayısal olgunluğunun ölçümlenmesi yapılıp gösterilen resimde “kaç tane ?” olduğunu söylemesi ve söylenen sayı kadar nesne çizmesi beklenir.

Kopya Etme: Çocuğun ince motor kasının gelişimine ve el-göz koordinasyonu becerisinin gelişimine bakılır. Çocuğun gösterilen şekli veya sayıyı çizmesi beklenir.

Bu alt testlerde her maddeye verilen doğru yanıt bir puan ile değerlendirilir. Puanların tümü testin toplam puanını oluşturur ve toplam puanın yüksekliği okul olgunluk düzeyinin yüksek olduğunu gösterir. Her alt testin puanları da kendi içerisinde belirlenir.

Uzmanlar tarafından uygulanan bu testin sonucuna göre çocuğun eğitim öğretim hayatına uygunluğu saptanır.

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi Nasıl Değerlendirilir?

Metropolitan okul olgunluğu testinin değerlendirilmesinde hem testi uygulayan uzmanın hem de ailenin tutumu çok önemlidir. Okul olgunluğu testinin değerlendirilmesi uzman bir psikolog tarafından yapılır ve sonuçlar aile ile paylaşılır. Bu noktada ailenin bilinçli olması ve sonuçları baskı unsuruna dönüştürmemesi gerekemektedir. Aksi takdirde çocukta özgüvensizlik ve yetersizlik hissi oluşabilir.

Okul olgunluk durumu ortanın altı ve zayıf çıkan çocuklarda gerekli psikolojik değerlendirmeler, müdahaleler ve yönlendirmeler yapılır. Metropolitan okul olgunluğu Testi’nin zekayı değerlendirmediği unutulmamalıdır.

 

Mucit Panda Blog İçeriğidir.