AGTE Testi Nedir?

  •  15.04.2022
  •  
Ankara Gelişim Envanteri Testi (AGTE), 0-6 yaş grunbundaki çocukların gelişiminin değerlendirilmesi için geliştirilen ve psikologlar tarafından uygulanan objektif bir tarama testi olup tanı amacı taşımaz.
 
 

AGTE Testi Hangi Yaş Gruplarında Uygulanmaktadır?

Çocukların 0-3 aydan başlayarak 48-72 aya kadar aylık dönemlerle; gelişim düzeyi hakkında objektif bilgilere ulaşılmasını sağlayan kapsamlı bir ölçme aracı olan Ankara Gelişim Tarama Envanteri Testi, 0 ila 6 yaş arasındaki bebeklerde ya da çocuklarda tercih edilmektedir. Ancak özellikle riskli olduğu düşünülen kritik dönemlerde,
 
0 ay – 6 ay
12 ay – 18 ay
2 yaş – 3 yaş
5 yaş – 6 yaş arasında kesinlikle uygulanması önerilmektedir.
 

AGTE Testi Nasıl Uygulanır?

AGTE (Ankara Gelişim Tarama Envanteri) testi aracılığı ile yapılacak olan değerlendirme, annenin, babanın ve değerlendirilecek olan çocuğun aynı anda bir arada olduğu bir ortam içerisinde uygulanmaktadır. Alanında uzman psikolog; anneye ve babaya sorular sorarken bir yandan çocuğu dikkatli bir şekilde gözlemler. Gözlemler ve elde edilen yanıtlar doğrultusunda Ankara Gelişim Tarama Envanteri değerlendirmesi yapılır.
 
Gerek görülmesi durumunda değerlendirme sürecine ebeveynlerin dışında, şayet var ise bebeğin ya da çocuğun bakımını üstlenmiş bakıcı, dadı, anneanne, babaanne ve öğretmenler de katılabilirler.
 
AGTE kapsamında çocuğun gelişimi 4alt başlıkta incelenir: dil bilişsel gelişimi, ince motor gelişimi, kaba motor gelişimi, sosyal gelişimi ve öz bakım becerileri.
 
 

 

AGTE Testi Hangi Alanları Kapsamaktadır?

AGTE testi aracılığı ile 0 yaş ila 6 yaş aralığında olan çocuğun gelişimi 4 alt başlıkta incelemeye alınır. Bu alanlar şöyle tanımlanabilir:

Kaba motor gelişimi: Vücuttaki büyük kasların kullanılmasını gerektiren emekleme, oturma, yürüme, zıplama, koşma gibi eylemler

İnce motor gelişimi: Küçük kasların kullanımı ile birlikte dikkat ve kontrolün birlikteliğini gerektiren iki parmak arasında bir şey tutma, kalem ile bir şeyler yazıp çizme, avuç içini kullanarak kavrama gibi eylemler

Dil bilişsel gelişimi: İlk sözcüğün söylenme zamanı, kelimelerin doğru söylenişi, seslerin doğru bir şekilde çıkarılması gibi eylemler

Sosyal gelişimi ve öz bakım becerilerinin gelişimi: Kaşık – çatal kullanma, yardımsız bir şekilde tuvalet ihtiyacını giderebilme, ev işlerine yardım etme, kıyafetleri giyip çıkarabilme, diş fırçalama ve bunun gibi eylemler.

Bu 4 ayrı alt alanın incelemesi yapıldıktan sonra elde edilen verilere göre genel gelişim seviyesi belirlenir. AGTE, 0 yaş ila 6 yaş arasında bulunan bir çocuğun genel gelişiminin hangi seviyede olduğunun saptanabilmesi açısından oldukça önemli bir tür tarama testidir.

Çocuğun hangi alanlarda beceri geliştirdiğini, hangi alanlarda desteğe ihtiyaç duyduğunu ve gelişim çizelgesinin nelere dikkat edilerek hazırlanması gerektiğini ortaya çıkarır. Böylelikle çocuklarına agte testi yaptıranlar elde edilen sonuçlar vasıtası ile çocuklarının gelişim süreçlerini pekiştireçler yardımı ile tamamlayabilirler.

AGTE Testi Soru Dağılımları Nasıldır?

AGTE testi soru dağılımlarında;
 

1. sütun dil bilişsel gelişim alanını temsil eder ve “DB” şeklinde sembolize edilir. 65 maddeden oluşur. Basit ses ve sözel davranışlar, karmaşık haldeki dil ifadeleri, dili anlama ve dilin açık olarak ifade edilebilmesi, basit problemler ve çözümleri, sayı kavramları ve zaman kavramları gibi yetenekleri içerir.

2. sütun ince motor becerilerinin gelişim alanını temsil etmektedir ve “İM” şeklinde sembolize edilir. 26 maddeden oluşur. Basit el ve göz koordinasyonlarından başlayarak karmaşık haldeki ince motor davranışlarına kadar ilerleyen görsel motor becerilerini içerir.

3. sütun kaba motor becerileri alanını temsil etmektedir ve “KM” şeklinde sembolize edilir. 24 maddeden oluşut. Hareketler, hareketlerle ilişkilendirilen denge – kuvvet – koordinasyon üçlüsü gibi durumları içerir.

4. sütun sosyal gelişim becerileri ve öz bakım becerileri alanını temsil etmektedir ve “SB – ÖB” şeklinde sembolize edilir. 39 maddeden oluşur. Tuvalet ihtiyacı, yeme, içme ve giyinme ve benzeri nitelikteki öz bakım alışkanlıklarının gelişimi ve özerklik, inisiyatif ve sosyal etkileşim özelliklerinin ölçümünü içerir.

AGTE (Ankara Gelişim Tarama Envanteri) testi farklı kategorilerden, toplamda 154 ayrı madde üzerinden değerlendirilir ve bu değerlendirme ile çocuğun genel gelişim puanının hesaplaması yapılmaktadır.

 

Mucit Panda Blog İçeriğidir.